Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

od 12.07.2021 jsme ukončili maloobchodní prodej. Pokud potřebujete poradit, kde naše produkty zakoupit, prosím, napište na info@sybai.com, rádi Vám doporučíme spolehlivé prodejce. VELKOOBCHODNÍ PRODEJ JE NEPŘERUŠEN !

Naše společnost se od počátku zaměřuje na výrobu a distribuci, maloobchodní prodej jsme uskutečňovali pouze "doplňkově". Ukončením prodeje spotřebitelům, podpoříme specializované prodejce, a my se budeme o to více snažit vyvíjet nové a zajímavé produkty.

Děkujeme za pochopení.


Pro dosavadní maloobchodní případy pak platí:


SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE (KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY)

eshop www.sybai.cz je určen pouze pro zákazníky z České republiky. Pro zákazníky z ostatních zemí je k dispozici eshop www.sybai.com

Ceny:
Koncový zákazník vždy hradí ceny s DPH.

Registrace:
Pro uskutečnění nákupu v našem internetovém obchodě je nutné být registrován. Registrací si zajistíte přehled o uplynulých objednávkách, můžete vkládat komentáře ke zboží a podobně. Registrovaný zákazník nemusí při další objednávce vyplňovat údaje o dodací adrese, stačí se jen přihlásit a nakupovat.

Potvrzení objednávky:
Po úspěšném dokončení Vašeho nákupu Vám bude obratem doručen e-mail s potvrzením o tom, že Vaše objednávka k nám úspěšně dorazila, tedy že byla přijata. Toto automatické potvrzení není kupní smlouva ani návrh kupní smlouvy. Návrhem kupní smlouvy lze považovat dokument "Výzva k platbě" v případě zvolení platby bankovním převodem, nebo "Daňový doklad" v případě zvolení platby dobírkou.

V internetovém obchodě nejsou uvedeny "on-line" stavy skladů, tedy aktuální dostupnost produktů je potvrzena až při uzavření kupní smlouvy nebo návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Zboží, kterého je výrobcem SYBAI tackle s.r.o., držíme většinou skladem, a standardně expedujeme do 48 hodin.
O expedici ostatního zboží Vás uvědomíme e-mailem do 24 hodin po uskutečnění objednávky.

Způsob platby a doručení
Způsoby platby jsou:
Česká Republika – objednávka do 1000 Kč včetně DPH: 121 Kč vč. DPH
Česká Republika – objednávka nad 1000 Kč včetně DPH: ZDARMA (Platí pouze pro Koncové zákazníky)

Způsob doručení je: DPD, Classic (do 24 hodin)


Vrácení zboží:

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu.

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 
SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍKY A DISTRIBUTORY

Ceny
Tuzemský obchodník či distributor hradí ceny s DPH. Po přihlášení v e-shopu se zobrazují ceny dle přidělené dealerské kategorie.
Obchodníkům a distributorům nabízíme za dealerské ceny pouze produkty společnosti SYBAI tackle s.r.o.

Registrace
Pro uskutečnění nákupu v našem internetovém obchodě musí být obchodník či distributor registrován. Registrací potvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Potvrzení objednávky:
Po úspěšném dokončení Vašeho nákupu Vám bude obratem doručen e-mail s potvrzením o tom, že Vaše objednávka k nám úspěšně dorazila, tedy že byla přijata.

Termín expedice zboží:
Zboží držíme skladem v řádu desítek tisíc kusů, jsme tedy schopni vykrýt Vaši objednávku z velké části obratem !
 
Způsob platby a doručení
Způsoby platby jsou:

Dobírka
Platba předem - na základě proforma faktury

Způsob doručení je: DPD, Classic (do 24 hodin)
Vrácení zboží (Záruka vrácení peněz):
Pro obchodníky či distributory neplatí „Záruka vrácení peněz“. Případ vrácení zboží je řešen individuálně dle domluvy.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prosím, čtěte "ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ"


REKLAMAČNÍ ŘÁD


Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku č. 513/1991 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a vztahuje se na spotřební zboží /dále jen zboží/, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady /dále jen reklamace/.

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu sybai.cz. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a urychlí vyřízení reklamace.


I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou /záruční list/. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje /fakturu/, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat všechny zákonné identifikační údaje o obchodní firmě prodávajícího. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Pokud je u koupeného zboží přiložen originální záruční list dodaný výrobcem, popř. dovozcem, tento je možné v případě potřeby potvrdit jeho zasláním na adresu SYBAI tackle s.r.o., Holická 49a, Olomouc, 779 00. Potvrzený záruční list bude zaslán zpět kupujícímu v co nejkratší době.

1. Doporučujeme kupujícímu vždy si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.

2. Viditelné mechanické poškození obalu v průběhu dopravy nemusí ještě nutně znamenat přímo poškození výrobku. Přesto je nutno, aby kupující v takovémto případě zásilku před přepravcem překontroloval a v případě potřeby přímo na místě byl o zjištěných skutečnostech vyhotoven podepsaný záznam.

3. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí :

a) poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti přepravce.

b) při rozbalení zásilky skrytou vadu, která nebyla zjevná při předání zboží od přepravní společnosti, je kupující povinen prokazatelně o tom informovat prodávajícího e-mailem na info@sybai.com, nebo telefonicky na infolinku prodávajícího.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s přepravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží.

4. Prodávající a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilky doručena. Kupující je také povinen umožnit přepravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.

5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy /vyjma skrytých vad/. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy /vyjma skrytých vad/ již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.

6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci /nebo jejích dílů/ způsobené používáním.

8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit.

10. Postup podle bodu 8. tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

11. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy :

a) bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy.

b) přiměřeným snížením kupní ceny.

c) náhradním dodáním zboží.

d) odstoupením od smlouvy.

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu, nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem, nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu. Rovněž může věc reklamovanou z důvodu vady zaslat na adresu prodávajícího, nebo osobně doručit do výdejního místa prodávajícího.


II. Postup reklamace

O reklamaci nás vždy informujte zprávou na e-mail info@sybai.com, případně i telefonicky na infolinku, abychom mohli předběžně posoudit důvod reklamace a vyřešit případné nedorozumění. Z technických důvodů nemusí být e-mailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem /e-mail může zapadnout mezi "spamy"/.

1. Reklamovaný výrobek spolu s popisem reklamované vady a dokladem o koupi - případně záručním listem, dle povahy výrobku, vhodně zabalte a odešlete na adresu: SYBAI tackle s.r.o., Holická 49a, Olomouc, 779 00 nebo nejlépe na dresu: SYBAI tackle s.r.o., Postřelmůvek 69, 789 01 nebo osobně doručte na tuto adresu, kde s vámi bude sepsán reklamační protokol.

2. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace, v případě potřeby konzultovat další postup.

3. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ


Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@sybai.com

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. 

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.